حمایت مالی

لطفا به هیچ عنوان مبالغ نذر غدیر، نذر حسینی، نذر امام زمان (عج) و … را در این بخش پرداخت نکنید.
و نذرهای مختلف خود را به شماره کارت موسسه 6104337910150356 واریز نمایید.
و تصویر رسید آن را به شماره 09366243434 در پیامرسان ایتا برای پشتیبان ارسال نمایید.
این صفحه فقط برای پرداخت حمایت های مالی موسسه غدیرشناسی است.

    شهر محل سکونت یاور