حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۲ ساعت تعداد کل نوشته ها : 28 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 6 تعداد دیدگاهها : 4×
شیوه‌نامه طرح ترنم(تربیت نخبگان معرفتی)
۱۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲
بازدید 45
4

بسمه تعالی اطلاعیه دفتر مرکزی مؤسسه غدیرشناسی ****************

پ
پ

بسمه تعالی

اطلاعیه دفتر مرکزی مؤسسه غدیرشناسی

 • شماره اطلاعیه: ۱۰۱۶
 • تاریخ صدور: ۲۵/۰۵/۱۴۰۲
 • صادرکننده: واحد نخبگان مؤسسه غدیرشناسی
 • موضوع اطلاعیه: شیوه‌نامه طرح ترنم(تربیت نخبگان معرفتی)
 • دانلود PDF

****************

 1. کلیه غدیرپژوهان مؤسسه غدیرشناسی که بتوانند تا خرداد ۱۴۰۳دریکی از ۹رشته«عاشوراپژوهی»، «مهدویت»، «فاطمه‌پژوهی»، «امام‌رضاشناسی»، «نهج‌البلاغه»، «شیعه‌شناسی» ، «آیات علوی»، «خانواده ولائی» و «آئین برادری» موفق به اتمام ۱۲دوره سطح۱ آن رشته (حدود ۸۰ ساعت‌آموزش)بشوند،می‌توانند عضوطرح ترنم (تربیت نخبگان معرفتی)شدهو همگی آنهابدون قرعه‌کشیاز هدیه تشویقی مذکور در این شیوه‌نامه بهره‌مندشوند.
 2. چنانچه یک غدیرپژوه، برخی از دوره‌های یک رشته تحصیلی را سابقاً در مؤسسه غدیرشناسی با موفقیت گذرانده باشد، به هنگام حضور در طرح ترنم آن رشته، نیازی به شرکت مجدد در کلاس و آزمون آن دوره نخواهد داشت.
 3. طرح ترنم مخصوص اعضای فعال باشگاه غدیر است.(عضو فعال،به عضوی گفته می‌شود که حداقل یک عضو دیگر را به باشگاه غدیر جذب کند و آن عضو جدید نیز حداکثر یک ماه پس از پرداخت حق‌عضویت خود، تبدیل به عضو فعال بشود و همچنان فعال بماند)
 4. در طرح ترنم، تفاوتی بین دوره‌های حضوری و مجازی نیست و هر غدیرپژوه طرح ترنم می‌تواند برخی از دوره‌های آموزشیخود را به صورت حضوری و برخی دیگر را به صورت مجازی (آنلاین یا آفلاین)بگذراند.
 5. غدیرپژوهانی که مایلند در طرح ترنم یک رشته تحصیلی شرکت کنند، لازم است پس ازموفقیتدرآزمون‌هایهر۱۲دورهآن رشته،درآزمونجامعسطح۱ همان رشتهشرکتنمودهوموفقبهکسبنمره بالاتر از۱۲شوند.
 6. درصورت عدم احراز نمره قبولی آزمون جامع توسط یک غدیرپژوه، امکان شرکت وی درهریک از آزمون‌هایجامع بعدی(که هر۳ماه یکبار برگزار می‌شود)وجود دارد و هدیه تشویقی وی نیز همچنانمحفوظ خواهد ماند.
 7. اولین دوره آزمونجامع طرح ترنم در هر ۹رشته، در تابستان و پائیز ۱۴۰۳(بهصورتکتبی و تشریحی)برگزارمی‌شود.
 8. هر غدیرپژوه ترنم، بدون قرعه‌کشیمشمول هدیه سفر زیارتی مشهد مقدس، به‌اتفاق همه اعضای خانواده خودخواهد بود، مشروط بر آن کهخود و اعضای خانواده‌اشدارای سابقه حداقل ۱ ساله عضویت فعال در باشگاه غدیر باشند.
 9. هر غدیرپژوه می‌تواند بطور همزماندر طرح ترنم ۲ یا ۳ رشته تحصیلی شرکت نماید و در این صورت برای هر رشته، مشمول هدیه تشویقی جداگانه خواهد بود.(تحصیل همزمان یک غدیرپژوه در بیش از ۳ رشته تحصیلی در طرح ترنم مجاز نمی‌باشد)
 10. آزمونجامعسطح۱بهصورتحضوریدرهریکازپایگاه‌هائیکهحداقل۱۴داوطلبداشتهباشد،برگزارمی‌گرددو سایرپایگاه‌ها لازم استاعضای ترنم خود را به حوزهآزمونیدیگریکه دارای بیش از ۱۴ داوطلبباشد،هدایتکنند.
 11. ثبت‌ناماولین دوره آزمونجامع طرح ترنماز۰۱/۰۶/۱۴۰۲شروعمی‌شود و به مدت۸ ماه (تا فروردین۱۴۰۳) ادامه دارد.
 12. پایگاه‌هایمحلبرگزاری اولین دورهآزمونجامع طرح ترنم،دراردیبهشت۱۴۰۳معرفیخواهندشد.
 13. هزینهثبت‌‌نامدراولین دورهآزمونجامع طرح ترنمبرایهرغدیرپژوه۴۵۵٫۰۰۰توماناست، لکن اعضایممتاز (صورتی)واعضای ویژه(بنفش)باشگاه غدیر، مشمول تخفیف‌های زیرخواهندبود:
 14. اعضای ممتاز (صورتی) که ۳ عضو جدیدبرای باشگاه غدیرمعرفی کرده‌اند:      70% تخفیف        قابل پرداخت:۱۳۶٫۵۰۰ تومان
 15. اعضای ویژه (بنفش) که ۵ عضو جدید برای باشگاه غدیر معرفی کرده‌اند:      90% تخفیف        قابل پرداخت:۴۵٫۵۰۰  تومان
 1. بازه زمانی استفاده از تخفیف هزینه آزمون،تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲است و تخفیف مذکور پس از آن تاریخ، منتفی می‌شود.
 2. کلیه غدیرپژوهان طرح ترنم، از پرداخت شهریه شرکت در دوره‌های حضوری و مجازی آنلاین مؤسسه غدیرشناسی (اعم از رشته تحصیلی خود و دیگر رشته‌های تحصیلی)معاف خواهند بود.
 3. درصورت غیبت یک غدیرپژوه و یا عدم قبولیوی در اولین دوره آزمون جامع، چنانچه آن غدیرپژوه غایب یا مردودی، عضو ممتاز یا عضو ویژه باشگاه غدیر باشد، مشمول تخفیف‌های ۷۰% و ۹۰%برای آزمون مجدد خواهدبود، حتی اگر در ثبت‌نام اولیه خود، مشمول استفاده از این تخفیف‌ها نبوده باشد.
 4. کلیه غدیرپژوهان طرح ترنم می‌توانندبه جایسفر زیارتی«مشهدمقدس»، یکی از ۲سفرزیارتی «قموجمکران» یا «شیراز» (حضرت احمدبن موسی(ع)شاهچراغ)راانتخابکنند.
 5. اسکانخانوادگی غدیرپژوهان طرح ترنم در این سفرها(برای۳ شبانه‌روز)و همچنینپذیرائیاز همه آنان در مدت اقامت(۳ وعده غذای‌روزانه+ ۲ میان‌وعده‌روزانه)برعهده مؤسسه است و اسکان و پذیرائی آنان عمدتاً در زائرسراهای مؤسسه غدیرشناسی در شهرهای قم، مشهد و شیرازانجام خواهد گرفت.
 6. هزینه‌های ایاب و ذهاب(برون‌شهری و درون‌شهری)این سفرهای زیارتی برعهده خود غدیرپژوهان طرح ترنم (و همراهان آنها)می‌باشد و مؤسسه غدیرشناسی در این خصوص، مسئولیتی ندارد.
 7. تعریفخانوادهغدیرپژوه(که درصورت عضویت فعال آنان در باشگاه غدیر)مشمولهدایای تشویقیمی‌شوند،عبارت‌است از:
 8. برای غدیرپژوهان متأهل:همسر،فرزندان مجرد وی
 9. برای غدیرپژوهان مجرد: پدر، مادر، خواهران و برادران مجرد وی
 10. انجام این سفرهای زیارتی محدودیت‌زمانی ندارد، لکن لازم است غدیرپژوهان طرح ترنم باتوجه به ظرفیت زائرسراهای مؤسسه غدیرشناسی، حدود۱تا ۲ماه قبل از موعد مورد نظر خود اقدام به ثبت‌نام(رزرو زائرسرا) نمایند.
 11. چنانچه درهریک از پایگاه‌های مجری طرح ترنم،مجموع شرکت‌کنندگان آن پایگاه در اولین دوره آزمون جامع سطح۱ یک رشته تحصیلی بیش از ۴۰نفر باشد، مدیر و معاون آن پایگاه(هردو)مشمول این هدیه تشویقیخانوادگیخواهند بود.
 12. اگرچه تشکیل دوره‌های آنلاین توسط هریک از پایگاه‌ها، منوط به رعایت حدنصاب ۲۰ نفر برای هر جلسه آموزشی است، لکن رعایت این حدنصاب برای طرح ترنم الزام ندارد و پایگاه‌ها مجازند اقدام به برگزاری دوره‌های ترنم با تعداد کمتر از ۲۰ نفر هم بنمایند. (توجه شود کهحق‌التدریس اساتید محترمدر دوره‌های کمتر از ۲۰ نفر برعهده پایگاه غدیرشناسیاست)
 13. هریک از اساتید پایگاه‌های غدیرشناسی،به ازای هر۴۰ ساعت تدریس افتخاری(حضوری یا مجازی) در طرح ترنم در یک یا چند پایگاه، مشمول این هدیه تشویقی خانوادگی خواهند بود.(تدریس‌های خارج از طرح ترنم، مشمول این مورد نیست)
 14. غدیرپژوهان طرح ترنم نمی‌توانند هدیه تشویقی خود را به دیگران واگذار کنند، لکن مدیران و معاونان و اساتید محترمپایگاه‌های غدیرشناسی، مجازند آن را به یکی از بستگان درجه اول خود واگذار نمایند.
 15. به کلیه غدیرپژوهان ترنمپیشنهاد می‌شود پس از موفقیت در آزمون جامع سطح ۱ اقدام به ارائه یک مقاله پژوهشی کنند. شیوه‌نامه مربوط به تعیین موضوع مقالات پژوهشی اعضای ترنم و دفاع علمی از آنها متعاقباً اعلام می‌شود.
 16. ارائه گواهی فارغ‌التحصیلی سطح ۱به اعضای طرح ترنم، منوط به دفاع آنان از مقاله پژوهشی خود می‌باشد.
 17. مقالات پژوهشی فارغ التحصیلان سطح ۱ هریک از این ۹ رشته تحصیلی (پس از دفاع آنها) از طریق سایت مؤسسه انتشار خواهد یافت و مقالات برتر آنان نیز برطبق شیوه‌نامه مربوطه، مشمول هدایای تشویقی مؤسسه خواهد بود.
 18. غدیرپژوهانطرح ترنم در تمام مدت عضویت دراین طرح، لازم است عضو فعال باشگاه غدیریا بالاتر(ممتاز، ویژه) باشند و هر زمانتنزل ردهعضویتی پیدا کنند(تبدیل به عضو عادی یا مهمان بشوند) ادامه استفادهآنها از ترنم متوقف خواهد شد.

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.