اطلاعات یاوران غدیر

اطلاعات یاوران غدیر

طبق کارت ملی
طبق کارت ملی
طبق کارت ملی
مثلا: 1359/06/14
10 رقم بدون خط تیره (با کیبورد انگلیسی)
11 رقم شروع با 09 (با کیبورد انگلیسی)
اگر شناسه غدیری ندارید عدد 999 را به سامانه 30001904 پیامک کنید.
Maximum upload size: 50MB
Maximum upload size: 50MB