بارگذاری تصویر گذرنامه

ارسال تصویر گذرنامه
لطفا از صفحه مشخصات در گذرنامه خود تصویر واضحی تهیه بفرمایید و در همین صفحه بارگزاری نموده و برای ما ارسال فرمایید.
حجم فایل نباید بزرگتر از 20 مگابایت باشد.
Maximum upload size: 20MB